Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na obchodní vztahy mezi společností BG trade, s.r.o. , Robotnícka 1 036 01 Martin  ( Fakturační adresa neslouží pro zasílání odstoupení nebo reklamaci. ) IČO: 48269531  , DIČ: SK2120111125, Slovenská republika zapsaná v Městský soud v Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64413/L (dále jen „provozovatel, prodávající“) a kupujícím (dále jen „zákazník“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.furnigo.cz (dále jen „obchod“).

Orgánem dozoru je: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.furnigo.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, které je zpracováno systémem obchodu.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


2.1 Kupní smlouva vzniká na základě požadavku zákazníka přes elektronický obchod www.furnigo.cz. Smlouva se uzavírá mezi provozovatelem a kupujícím. Pro uzavření smluvního vztahu je nutné, aby zákazník vytvořil objednávku na stránce provozovatele a poskytl mu potřebné kontaktní a osobní údaje.

2.2 Po odeslání objednávky (stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby”) bude zákazníkovi odeslána zpráva potvrzující bezproblémové uzavření kupní smlouvy. Potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany.

2.3 Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu s čím je výslovně obeznámen před odesláním objednávky. Součástí objednávky je faktura, která je zasílána elektronicky na email, faktura slouží zároveň jako dodací list a daňový doklad. Pokud jste fakturu neobrželi, zákazník je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. Provozovatel je povinen v co nejkratší době zákazníkovi požadované dokumenty doposlat.

2.4 Ve smyslu zákona se objednatel zavazuje, že převezme zboží a zaplatí požadovanou částku. V případě, že tak neučiní, je povinen zaplatit všechny výdaje s poštovným a balným. Veškerá argumentace či odůvodňování nepřevzetí (např. neobdržení oznámení apod.) jsou považovány za účelové. V případě nezaplacení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodávajícím jakkoli smírně dohodnout, nezbývá prodávajícímu nic jiného, než uplatnit náhradu škody podle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně postoupit k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které takovými průtahy ve vymáhání vznikají.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím odesláním prodávajícím. V případě stornování odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající si uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka pořídit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

3.2 Storno objednávky ze strany provozovatele
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • V případě objednávky na dobírku, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).

 • V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.
 • Zboží není skladem
 • Nastala jiná skutečnost, která brání dodání požadovanému produktu


4. Platební podmínky a možnosti dopravy

 

4.1 Platební podmínky

Všechny ceny jsou vždy uvedeny s DPH.

Za objednané zboží může zákazník zaplatit prostřednictvím:

 • Dobírka – zákazník zaplatí za zboží v hotovosti při převzetí zásilky.
 • Bankovní převod – po objednání přijdou zákazníkovi na email všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky platbou převodem (tj. variabilní symbol, částka a číslo účtu). Zboží odesíláme až po připsání peněžních prostředků na náš účet.
 • Platba kartou – Je to bezpečný a rychlý nákup, kde v objednávkovém formuláři vyplníte údaje o vaší kreditní kartě, potvrdíte jej a proběhne okamžitá úhrada vaší objednávky.

4.2 Možnosti dopravy

 • Kurýr – balíková služba
 • Kurýr – Nadrozměrné zásilky, paletová přeprava
 • Osobný odber – nie je možný

Výše poštovného je od 95 Kč do 690 Kč s DPH v rámci České republiky, výška přepravného závisí na velikosti a hmotnosti objednaného zboží.Výška poštovného sa ráta automaticky.

Podrobnosti o výsledné ceně přepravy vždy zjistíte dle vybraného sortimentu při vložení zboží do objednávkového košíku ještě před potvrzením objednávky.

 

5.Dodací podmínky

 

5.1 Dodání zboží je realizováno v co nejkratším čase dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Každé zboží má uvedenou dostupnost zboží, avšak provozovatel si vyhrazuje změnu dostupnosti zboží. Nebude-li u zboží uvedeno jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, maximální lhůta pro vyřízení objednávky bude do 30 dnů od jejího doručení.

5.2. Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem nebo telefonicky.

5.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

5.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

5.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zpoždění dodávky zaviněné doručovatelem. Zboží je třeba zkontrolovat ihned při převzetí. Při zjištění závady je třeba neprodleně kontaktovat provozovatele nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky.

5.6. Objednané zboží Vám doručí kurýr přepravní společnosti na Vámi uvedenou adresu kdekoli v ČR.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy


6.1 V souladu s ustanoveními zák. č. §1829 občanského zákoníku v platném znění při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, má zákazník právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, úplného převzetí zboží zákazníkem, nebo třetí stranou, kterou zákazník pověřil převzetím zboží.

6.2 Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás emailem na reklamace@furnigo.cz se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu pro vrácení peněz.

Formulář pro odstoupení od smlouvy


* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naši adresu ( Adresa na odstoupení od smlouvy Vám bude zaslána prostřednictvím emailu. Fakturační adresa neslouží k zasílání Odstoupení od smlouvy ) a to za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním obalu
 • zboží nesmí jevit známky používání
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní (včetně návodu o způsobu používání a podobně, pokud byly součástí balení)
 • zboží musí být uvedeno do původního stavu (pokud se nacházelo v demontu)
 • zboží musí být odesláno bez dobírky 

Zboží doporučujeme pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je používáno, poškozeno, bez původního obalu nebo neúplné, uhradí kupující prodávajícímu náklady, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

6.3 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bez zbytečného odkladu převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Platba bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na požadovanou adresu. Kupujícímu budou odeslány veškeré úhrady, které uhradil v souvislosti s uhrazením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Při odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) nese přepravní náklady kupující, nikoli prodejce.


6.4. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.


7. Záruční podmínky a reklamační řád


7.1 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.2 Ke každému zboží zakoupenému u provozovatele, je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (daňový doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

7.3 Při přebírání zboží od kurýra je třeba balík důkladně zkontrolovat, pokud obalový materiál zásilky jeví poškození je třeba sepsat škodní zápis s kurýrem a problém nám nahlásit neprodleně na naší infolince nebo e-mailem nejpozději do 24-hodin od převzetí zboží.

Pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné jej vyměnit.

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Pokud prodávající může vyloučit zavinění kupujícím, kupující má právo::

 • odstoupit od smlouvy
 • žádat o výměnu zboží
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 • žádat o výměnu náhradních dílů

Kupující má právo uplatnit si reklamaci emailem na reklamace@furnigo.cz. Do žádosti o reklamaci popíše rozsah vady zboží.

K reklamaci budete potřebovat číslo objednávky a fotodokumentaci poškozeného zboží, vnější a vnitřní balení zásilky.

 

8. Odpovědnost za chyby na stránce www.furnigo.cz


8.1 Provozovatel upozorňuje, že informace uvedené na www.furnigo.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8.2 Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění změnit produkty na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

8.3. Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

9. Ochrana osobních dat

 

Ochrana osobních údajů

 • Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Provozovatel stránky odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR)

1. Dotčená osoba – kupující/návštěvník webové stránky, provozovatel – provozovatel internetového obchodu
2. Příjemci osobních údajů účetní společnost, kurýr DHL, kurýr GLS
3. Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva subjektu údajů upravuje kapitola 3 GDPR. Jde například. o právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, o právo namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost údajů.

 • Zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění objednávky

1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracovávání osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Především podle zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Doba uchovávání osobních údajů – 20 let

 • Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových informací

Pro zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových informací, platí všeobecné informace ke zpracování osobních údajů uvedené výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů

3. Doba uchovávání osobních údajů – 5 let

 • Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

Článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí všeobecné informace ke zpracování osobních údajů uvedené výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz.

Cookies jsou malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů

3. Doba uchovávání osobních údajů – Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzn. „session cookie,“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, dokud je manuálně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

Všechny vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neupravovaných těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku a zák. č. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.


Prodávající si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit v případě potřeby a dle legislativních změn.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem, porozuměl mu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2023